Cart 0

Absolut trivsel
– mere end ’blot’ økologi

 
 

Økologiens principper garanterer dig som forbruger, at jeg som landmand arbejder med forsigtighed og hensyntagen til både mennesker, dyr og miljø i produktionen. Derfor er alle Hegnsholts produkter certificerede.

Men økologien er blot den base, jeg bygger hele vores produktion på. Oven på den arbejder jeg med lokale løsninger i en håndholdt produktion, som både udfordrer økologiens kompromiser og begrænsninger i forhold til dyrenes trivsel og gårdens volumen – men også grænserne for hvilken kvalitet, vi kan skabe.

På Hegnsholt går vi derfor flere skridt videre:

Udeliv hele livet ­ Vores grise og får kan søge ly og tørt leje efter behov. Høns og kyllinger lukkes ind for natten i flytbare huse. Om dagen er alle dyr ude, finder føde og lever et roligt og socialt liv, der matcher deres instinkter. Vi har derfor kyllinger i sommerhalvåret.

Instinkter i fokus – Alle hønsegrupperne har selskab af haner. Skrukke høner udlever deres moderlige instinkt med ansvar for en flok kyllinger. Alle dyr sikres udeforhold, hvor deres naturlige instinkter kan udleves.  

Små, mobile flokstørrelser – mens økologien tillader hhv. 3000 høns og 4800 kyllinger i stald med fast hønsegård, bor vores dyr i små grupper i flytbare huse. Grise og får går i små og naturlige flokke.

Naturlig kost og fodring  Alle gårdens dyr lever i stor grad af frisk græs og insekter som de selv finder. Vi supplerer med økologisk overskuds­grønt, brød og mask samt, hvor nødvendigt, et minimalt protein-, vitamin- og mineraltilskud.