Cart 0
 
banner.jpg
 

LOKALE LØSNINGER

’Bæredygtighed’ kan ikke gradbøjes og er helt afhængig af lokale forhold. Som kødproducent erkender jeg, at vores produktion i sig selv ikke kan ’gå i nul’. Vi fokuserer derfor på holdbare og gennemtænkte lokale løsninger.

Jeg tror på, at kød skal produceres og konsumeres efter princippet om ’mindre, men bedre’. Som producent er jeg bevidst om vores ansvar og om mulighederne for at medvirke til en gennemtænkt udvikling af landbrugsproduktionen. 

Med fokuserede, lokale løsninger genetablerer vi et vigtigt led i værdikæden, som hæver kvaliteten og eksklusiviteten og skaber en naturlig respekt for råvarerne hos både os og vores kunder. I vores ende passer vi på både ressourcer og dyr i en skånsom og gennemtænkt produktion baseret på stærke holdninger. I jeres ende, giver det smags- og spisemæssige aha-oplevelser og modarbejder hovedløst forbrug. 

Økologi – og meget mere
Vi arbejder kompromisløst, med stærke holdninger og masser af frivillige benspænd. Det er en tilfredsstillelse i sig selv og tvinger os til at udvikle os hele tiden. Resultatet er unikke og efterspurgte produkter.

Vi er stolte, certificerede økologer, og med økologien som udgangspunkt stiller vi os ikke tilfredse med blot at overholde regelsættet, men finder hele tiden unikke, lokale løsninger. Her er nogle eksempler:

– Håndholdt produktion. Vores tilgang til dyrene kræver empati og praktisk nærvær. Vi fodrer og vander, samler æg, flytter huse, sætter hegn og holder rent. De håndholdte rutiner uden samlebånd og robotter giver os en daglig gang i direkte relation til dyrene.

– Kløvergræs til høns og kyllinger – hver dag – er afgørende og det bedste eksempel på den direkte sammenhæng mellem dyrenes trivsel og vores kvalitet. Frisk økologisk kløver giver smag i æg og kød, og dyrene elsker det. I vintermånederne, hvor græsset ikke gror, erstattes græsset af hø høstet af vores egne kløvermarker.

– Mobile huse direkte på marken. Husene flyttes løbende, så dyrene har adgang til arealer med friskt grønt og insekter og ikke generes af deres egen afføring.

– Mangfoldighed og symbiose blandt dyrene. Vi har æglæggende høns, kyllinger, Spælsau-får og sortbrogede landracegrise. Kyllinger og høns går på arealer, hvor fårene tidligere har gået, så fjerkræene får glæde af de larver, der lever i fårenes efterladenskaber.

– Kredsløb og samarbejde med kunder. Når vi leverer æg og kød til vores professionelle kunder, får vi økologiske grøntrester og overskudsbrød med tilbage til vores dyr. Det er god økonomi, livretter til dyrene, nul spild og en styrket relation mellem os og kunden. 

– Autentisk dyreliv for børn og voksne. Vores kyllinger vokser op med en adoptivmor, som holder dem varme og lærer dem at finde orm og anden føde. Moren finder vi blandt vores egne høner. Af og til er en høne skruk og får dermed lov at udleve sit instinkt som hønemor. Vores pattegrise fortsætter dieningen 3-4 måneder, hvorefter de lærer at klare sig alene. De vokser op som frilandsgrise til naturlig glæde for både dyr og mennesker.